Renovatie, Frans Spaestraat

RENOVATIE RIJWONING, Frans Spaestraat

Renovatie van een verouderd herenhuis in de Frans Spaestraat, Gent (2022)

Voor de interieur-inrichting werd nauw samen gewerkt met Marge Architecten.

De woning was opgebouwd uit verschillende kamers, hoe meer naar achter, hoe meer gesloten.

Vooral het donkere sous-terrain met de muffe aanbouw gaf een beklijvend gevoel.

In het nieuw concept vervangen licht en zicht de donkere achterbouw in het gesloten herenhuis.

Een nieuwe uitbreiding verbindt de woonruimtes op de verschillende niveaus met elkaar en met de stadstuin.

Het karakter van de rijwoning bleef behouden, waarbij elke ruimte met zijn eigenheid, diverse functie en sfeer zeer verfijnd werd afgewerkt.

Sterke elementen werden behouden / gerestaureerd. Er werden oplossingen bedacht om de woning energetisch te optimaliseren zonder afbreuk te doen aan het gevelbeeld / typerende detailleringen.

Bij een eerste bezoek sprong de bestaande traphal met toegang tot de verschillende niveau's direct in het oog, we wisten meteen dat we deze zouden trachten te behouden.