Dit is een beschrijving van de foto. Roeste gevel en zo. foto © fclama.be